Nöroşirürji Nedir?

Nöroşirürji Nedir?

Sözlük anlamına bakacak olursak Nöroşirürji kelimesi Nöron ve Şirürji’den türetilmiştir. “ŞİRÜRJİ

kelimesi” yaraları iyi eden’ anlamına gelir. Nöron latince kökenli olup sinir hücresi demektir. Buradaysa

genel olarak sinir sistemini anlatmak için kullanılır. Nöroşirürji kısaca sinir sistemi cerrahisidir.

Nöroşirürji;

• beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun

oluşturan tümörlerin,

• beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz

malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun

damarlarındaki darlıkların,

• doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen

rahatsızlıkların,

• hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının,

• bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının,

• kafa ve omurilik yaralanmalarının,

• beyin damarlarının tıkanıklıklarının,

• beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Bu web Sitesi Netbim Bilişim Teknolojileri tarafından hazırlanmıştır.